MGLC

Splošni pogoji

Obvestilo se nanaša na začetno stran in vse podstrani spletnega portala http://www.mglc.si.

Mednarodni grafični likovni center pri objavljanju informacij deluje z največjo skrbnostjo. Mednarodni grafični likovni center ne odgovarja za nikakršno neposredno ali posredno škodo oziroma neprijetnosti, ki bi lahko nastale uporabniku zaradi uporabe morebitnih napačnih, nepopolnih ali netočnih informacij na spletnih straneh Mednarodnega grafičnega likovnega centra. Mednarodni grafični likovni center prav tako ne prevzema nobene odgovornosti v zvezi z vsebino in delovanjem spletnih strani, katerih povezave so objavljene na spletni strani Mednarodnega grafičnega likovnega centra.

Mednarodni grafični likovni center lahko to obvestilo spremeni kadar koli in brez predhodnega obvestila in ne prevzema nikakršne odgovornosti za posledice teh sprememb. Za uporabnike je obvestilo zavezujoče v vsakokratni spremenjeni obliki, zato priporočamo, da jih v primeru uporabe spremljate na teh straneh. Z uporabo v prvem odstavku navedene strani ste izkazali in potrdili, da ste seznanjeni z našimi pogoji in da se z njimi strinjate.

Varstvo osebnih podatkov

Kot uporabnike naše spletne strani vas želimo seznaniti, da bo Mednarodni grafični likovni center kot upravljavec (Pod turnom 3, 1000 Ljubljana, T: 01 24 138 00) izključno za potrebe komuniciranja z vami uporabljal vse od vas pridobljene informacije ali gradivo in da vašega imena in drugih osebnih podatkov ne bo uporabljal v nasprotju z vašo voljo. Vaše osebne podatke bo obdeloval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in v skladu z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta 2016/679 – Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov, in le na podlagi vašega soglasja oziroma privolitve. Vaše osebne podatke bo obdeloval le dokler bo za to podano soglasje in v skladu z namenom, za katerega bodo pridobljeni.

Na podlagi vaše pisne privolitve bo vaše osebne podatke uporabljal za potrebe trženja in obveščanja o naših dejavnosti ter vas preko različnih komunikacijskih sredstev seznanjal z novostmi delovanja Mednarodnega grafičnega likovnega centra. Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije.

V zvezi z vašimi osebnimi podatki imate možnost uveljaviti pravico do dostopa, popravka ali izbrisa osebnih podatkov, omejitve obdelave osebnih podatkov ali do ugovora in prenosljivosti pri Pooblaščeni oseba za varstvo osebnih podatkov Mednarodnega grafičnega likovnega centra, ki je podjetje Omnimodo, d.o.o., Barjanska cesta 68, 1000 Ljubljana, T: 01 23 223 47. Pritožbo lahko podate Informacijskemu pooblaščencu (Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, E: gp.ip@ip-rs.si, T: 012309730, W: www.ip-rs.si).

Privolitev / soglasje lahko kadar koli prekličete, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Avtorske pravice

Vse pravice v zvezi z vsebino in grafičnimi elementi, ilustracijami oziroma drugimi predstavitvami v kakršni koli obliki na naših spletnih straneh so pridržane in se lahko reproducirajo le od soglasju Mednarodnega grafičnega likovnega centra oziroma avtorja del ter ob spoštovanju določb zakona, ki ureja varstvo kulturne dediščine. Pri tem je treba dosledno ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih in drugih pravicah.

Uporaba strani v nasprotju z navedenim je prepovedana. Uporabnik, ki uporablja strani na način, ki je v nasprotju z navedenim, je za to v celoti materialno in odškodninsko odgovoren.

MGLC