MGLC
Dan kulture_Gregor Gobec (40)

Mednarodni grafični likovni center izvaja rezidenčni program v MGLC Švicariji, rezidenčnem in ustvarjalnem centru, ki se nahaja na robu Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib ter je osrednja in z naravo najbolj povezana rezidenčna točka v Ljubljani.

Rezidenčni program je namenjen slovenskim in tujim umetnikom, umetnicam in umetniškim kolektivom, strokovnjakom s področja sodobne umetnosti (kritiki, kuratorji, publicisti …), ki jim nudimo produkcijske razmere za delo, mreženje, izobraževanje in usposabljanje.

Rezidenčni program smo kot dodatno dejavnost muzeja vpeljali leta 2017, ko smo v upravljanje prevzeli Švicarijo. Sodelovanje omogočamo v spodaj opisanih programih: Umetniški delovni ateljeji so namenjeni umetnikom in umetnicam z območja Mestne občine Ljubljana; Bivalna rezidenca za mlade umetnike je namenjena umetnikom in umetnicam iz Slovenije; Mednarodne rezidence pa so namenjene umetnikom in umetnicam ter drugim delavcem v kulturi iz Slovenije in mednarodnega prostora.

Delovni ateljeji in bivalna rezidenca za mlade so na voljo le umetnikom in umetnicam, ki so izbrani na javnih razpisih. Bivanje v mednarodnih rezidencah je možno na podlagi javnih razpisov in projektnih sodelovanj.


MGLC