MGLC
Dan kulture_Gregor Gobec (40)

Mednarodni grafični likovni center izvaja rezidenčni program v MGLC Švicariji, rezidenčnem in ustvarjalnem centru, ki se nahaja na robu Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib ter je osrednja in z naravo najbolj povezana rezidenčna točka v Ljubljani.

Rezidenčni program je namenjen slovenskim in tujim umetnikom, umetnicam in umetniškim kolektivom, strokovnjakom s področja sodobne umetnosti (kritiki, kuratorji, publicisti …), ki jim nudimo produkcijske razmere za delo, mreženje, izobraževanje in usposabljanje.

Rezidenčni program smo kot dodatno dejavnost muzeja vpeljali leta 2017, ko smo v upravljanje prevzeli Švicarijo. Sodelovanje omogočamo v naslednjih programih:

Umetniški delovni ateljeji

Za umetnike in umetnice z območja Mestne občine Ljubljana.

Bivalna rezidenca za mlade umetnike in umetnice

Za umetnike in umetnice iz Slovenije.

Mednarodne rezidence

Za umetnike in umetnice ter druge delavce v kulturi iz Slovenije in mednarodnega prostora.

Delovni ateljeji in bivalna rezidenca za mlade so na voljo le umetnikom in umetnicam, ki so izbrani na javnih razpisih.

Bivanje v mednarodnih rezidencah je možno na podlagi javnih razpisov in projektnih sodelovanj.

V primeru trenutne nezasedenosti je možno rezidenčni prostor tudi najeti.


Umetniški delovni ateljeji


Bivalna rezidenca za mlade umetnike in umetnice


Mednarodne rezidence


Medrezidenčne izmenjave

MGLC