MGLC
Interna knjiznica_foto Jaka Babnik

V naši knjižnici hranimo literaturo, ki je primarno namenjena študiju in raziskovanju tem, ki jih odpirajo umetniške zbirke muzeja in dediščina Grafičnega bienala Ljubljana.

Obsega monografije posamičnih umetnikov, temeljna pregledna dela in periodične publikacije s področja zgodovine grafike in druge tiskane umetnosti ter literaturo, ki predstavlja nacionalne grafične tradicije, posamične grafične razstave, ateljeje, založbe, galerije in druge institucije. V knjižnici hranimo tudi bogato zbirko katalogov skupinskih razstav ter domačih in tujih grafičnih bienalov in trienalov. Nabor literature se redno dopolnjuje z novoizdanimi publikacijami partnerskih ustanov in drugih založnikov.

MGLC