MGLC
zunanjost3 1

Mednarodni grafični likovni center (MGLC) je umetniško, izobraževalno, rezidenčno in prostočasno središče, ki s prepletom dediščine, sodobne umetnosti in narave bogati življenja vseh generacij. MGLC se nahaja v Ljubljani, v srcu parka Tivoli in deluje v dveh izjemnih historičnih stavbah, od leta 1986 v Gradu Tivoli in od leta 2017 tudi v Švicariji.

MGLC je obenem specializiran muzej za področje umetnosti tiska z obsežnimi mednarodnimi zbirkami ter pomemben producent grafične umetnosti, ki nastaja v Grafičnem ateljeju MGLC. V zadnjem obdobju v ospredje stopa vse več novo naročenih umetniških del za razstavni program in še posebej za Grafični bienale Ljubljana. MGLC je namreč tudi glavni organizator in producent Grafičnega bienala Ljubljana, ki je ena najstarejših in največjih mednarodnih razstav s področja grafične in sodobne umetnosti v srednji in jugovzhodni Evropi.


En muzej, dve prizorišči


Mednarodne mreže in združenja


Svet zavoda

Svet MGLC v mandatu 31. 8. 2021–30. 8. 2025 predstavljajo:

Predsednik Sveta MGLC

Anton Kastelic

Namestnica predsednika Sveta MGLC

Mojca Škrinjar

Člani

Miha Erič
Jan Babnik
Božidar Zrinski


Ustanovni podporniki

Umetniki, ki so omogočili prenovo in ustanovitev MGLC, so Dan Allison, Marko Andlovic, Zvest Apollonio, Miroslav Arsić, Todorče Atanasov, Janez Bernik, Janez Boljka, Bogdan Borčić, Lucijan Bratuš, Jože Ciuha, Boge Dimovski, Vida Fakin, Mitja Ficko, Tomaž Gorjup, Samuel Grajfoner, Milena Gregorčič, Bogdan Grom, Toshihiro Hamano, Franz Hitzer, Goran Horvat, Drago Hrvacki, Jože Horvat - Jaki, Danilo Jejčič, Andrej Jemec, Kiar Meško, Zorana de Kide, Janez Knez, Zora Koren Skerk, Bojan Kovačič, Ante Kuduz, Giani Llalloshi, Lojze Logar, Tim Long, Vladimir Makuc, Adriana Maraž, Edo Murtić, Dimče Nikolov, Polde Oblak, Valentin Oman, Freya Payne, Bill Penney, Amalija Perez Molek, Jože Peternelj, Konrad Peternelj, Veno Pilon (dediči), Rainer Plum, Concetto Pozzati, Anton Repnik, Jože Spacal, Lojze Spacal, Ljubomir Stahov, Zora Stančič, Mitja Stanek, Marija Starič Jenko, Gorazd Šefran, Gorazd Šimenko, Miroslav Šutej, Drago Tršar, Marijan Tršar, Max Uhlig, Franco Vecchiet, Vladimir Veličković, Jana Vizjak, Sašo Vrabič, Petar Waldegg, Huiquin Wang, Mehmed Zaimović, Karel Zelenko in Giuseppe Zigaina.

Organizacije, ki so omogočile prenovo in ustanovitev MGLC, so Adria Airways, Color, Elan, Emona, Ferromoto, Gorenje, Gospodarska zbornica Slovenije, GP Grosuplje, IMP Metall, IMV, Intereuropa, Iskra, Izvršni svet skupščine SR Slovenije, Javna skladišča, JUB, Kemija Impex, Kompas, KP Rast, Kulturna skupnost Slovenije, Lek, Lesnina, LIZ, Ljubljanska kulturna skupnost, Mercator, Metalka, Moderna galerija, Oprema Kočevje, Petrol, Riko, SCT, Skupščina mesta Ljubljane, Slovenijales, Stol, Smelt, Stanovanjski SIS občine in mesta Ljubljane, Stenplast, Tovarna papirja Krško, Tovarna papirja Radeče, Tovarna papirja Vevče, Unitex in Velana.

MGLC