MGLC

Nevenka Šivavec

direktorica
+386 (0)1 241 38 00
nevenka.sivavec@mglc-lj.si

Yasmín Martín Vodopivec

pomočnica direktorice
+386 (0)1 241 38 03
yasmin.vodopivec@mglc-lj.si

mag. Breda Škrjanec

kustosinja in muzejska svetnica, zbirke in študijski kabinet
+386 (0)1 241 38 05
breda.skrjanec@mglc-lj.si

Lili Šturm

kustosinja in muzejska svetovalka, javni in pedagoški programi
+386 (0)1 241 38 18
lili.sturm@mglc-lj.si

Božidar Zrinski

višji kustos, razstavni program
+386 (0)1 241 38 04
bozidar.zrinski@mglc-lj.si

Gregor Dražil

kustos, raziskovalno delo in interna knjižnica
+386 (0)1 241 38 11
gregor.drazil@mglc-lj.si

mag. Boge Dimovski

muzejski svetnik, konservator in restavrator
+386 (0)1 241 38 13
boge.dimovski@mglc-lj.si

Karla Železnik

kustosinja, dokumentacija in razstavne publikacije
+386 (0)1 241 38 09
karla.zeleznik@mglc-lj.si

Dušan Dovč

kustos, rezidenčni program
+386 (0)51 361 681
dusan.dovc@mglc-lj.si

Tjaša Pernek

poslovna sekretarka
+386 (0)1 241 38 00
info@mglc-lj.si

Luka Novak Kogoj Humar

strokovni sodelavec
+386 (0)1 241 38 14
luka.novak@mglc-lj.si

Petra Klučar

trženje
+386 (0)1 241 38 08
petra.klucar@mglc-lj.si

Sanja Kejžar Kladnik

odnosi z javnostjo
+386 (0)1 241 38 19
sanja.kejzar@mglc-lj.si

Jakob Puh

tiskar
+386 (0)1 241 38 15
jakob.puh@mglc-lj.si

Alenka Mikuž

administrativna referentka
+386 (0)1 241 38 02
alenka.mikuz@mglc-lj.si

Boštjan Vidmar

vzdrževalec
+386 (0)40 867 734
tehnika@mglc-lj.si

MGLC