MGLC
20190927_MGLC_VodstvoSlavsAndTatars_42_PhotoNejcKetis

S svojimi zbirkami, razstavami in vsebinami smo muzeji in galerije kulturna podstat sleherne družbe, saj se navezujemo na osnovno človeško težnjo po razumevanju in občutenju. Obiskovalci ob vstopu v muzejski prostor s sabo ne prinašajo zgolj želje po novem znanju, temveč iščejo tudi dialog in dopolnitev s svojimi že obstoječimi prepričanji in idejami.

Želijo si sprejetosti in pripadnosti in najlažje se tem občutjem približamo ob različnih dejavnostih. Zanje je pomemben in potreben čas, ki generira ustvarjalni proces od vznemirjenja in pričakovanja do razumevanja in občutenja. Ustvarjalnost ni le spoznavanje tehnologij in orodij, temveč tudi spoznavanje svojih zmožnosti, in to je velik užitek!

Dejavnosti po dogovoru prilagodimo za senzorno in gibalno ovirane.


Programi

MGLC