MGLC
25. 4. 2023

Javni razpis za rezidenco v Mednarodnem centru za sodobno umetnost MeetFactory

Mednarodni grafični likovni center in Mednarodni center za sodobno umetnost MeetFactory vzpostavljata dolgoročni program dvomesečnih rezidenčnih izmenjav. Letno bomo gostili v Ljubljani enega umetnika ali umetnico s Češke, v Prago pa se bo na dvomesečno rezidenco odpravil umetnik ali umetnica iz Slovenije. 


Rok za prijavo: 31. maj 2023

 

MEDREZIDENČNA IZMENJAVA 

Mednarodni grafični likovni center izvaja rezidenčni program v MGLC Švicariji, rezidenčnem in ustvarjalnem centru, ki se nahaja na robu Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib ter je osrednja in z naravo najbolj povezana rezidenčna točka v Ljubljani. Rezidenčni program je namenjen slovenskim in tujim umetnikom, umetnicam in umetniškim kolektivom, strokovnjakom s področja sodobne umetnosti (kritiki, kuratorji, publicisti, …), ki jim nudimo produkcijske pogoje za delo, mreženje, izobraževanje in usposabljanje.

MeetFactory je neprofitni mednarodni center za sodobno umetnost v Pragi, ki povezuje različne umetniške prakse ter seznanja mednarodno javnost z aktualnim dogajanjem na praški umetniški sceni. Center podpira projekte na področju vizualnih umetnosti, gledališča, glasbe, interdisciplinarnih povezovanj in eksperimentalnih platform. Mednarodni rezidenčni program je bil ustanovljen leta 2007 in je največji ateljejski program v Srednji Evropi. MeetFactory nudi deset ateljejev, ki letno gostijo več kot trideset vizualnih umetnikov, kuratorjev, glasbenikov, gledaliških režiserjev in pisateljev. Spodbujajo tudi vključevanje rezidenčnih umetnikov v programske vsebine centra MeetFactory (odprti ateljeji, muzejska noč itd.) in v razstavni program.

Cilj mednarodnega rezidenčnega programa je izmenjava umetnikov in umetnic iz Slovenije in Češke, produkcijska podpora in promocija. Spodbujati želimo refleksijo in povezovanje sodobne vizualne umetnosti v Ljubljani in Pragi.


TRAJANJE REZIDENCE: 1. 9.–31. 10. 2023 

Rezidenca v MeetFactory v Pragi je namenjena umetniku ali umetnici, ki aktivno deluje na področju sodobnih vizualnih umetnosti. Od 1. 9. do 31. 10. 2023 bo izbrani umetnik ali umetnica bival v rezidenčnem centru MeetFactory v Pragi, kjer bo imel na voljo produkcijski atelje. V času dvomesečnega bivanja in dela se bo lahko seznanil z umetniško sceno v Pragi. 


Izbranemu umetniku ali umetnici omogočamo: 

- brezplačno namestitev v MeetFactory v obdobju od 1. 9. do 31. 10. 2023;

- kritje potnih stroškov Ljubljana-Praga-Ljubljana v višini do 250,00 EUR;

- dvomesečno štipendijo v višini 1.400,00 EUR bruto;

- kritje stroškov produkcije v višini 200,00 EUR bruto. 

- podporo pri spoznavanju umetniške scene v Pragi.


Trajanje rezidence je fiksno in se ne spreminja. Če se izbranemu umetniku ali umetnici udeležba na rezidenci zaradi višje sile spremeni, mu organizatorji ne morejo zagotoviti nadomestnega termina. 


KDO SE LAHKO PRIJAVI?

Iščemo umetnika ali umetnico iz Slovenije:

- ki deluje na področju sodobnih vizualnih umetnosti, zaželeno je, da ustvarja na področju grafike ali pa jo povezuje z drugimi zvrstmi sodobne vizualne umetnosti; 

- ki lahko v dvomesečnem obdobju zaključi produkcijo novega dela in pripravi eno javno predstavitev;

- ki želi raziskovati praško umetniško sceno, se srečevati z umetniki in umetnicami ter obiskovati razstave in druge kulturne dogodke, ki bodo potekali v času rezidence.


KAKO SE PRIJAVITI?

Prijave sprejemamo na elektronski naslov: submission@mglc-lj.si (predmet: JAVNI RAZPIS: Rezidenca september–oktober 2023 v MeetFactory) do 31. maja 2023 (do polnoči po srednjeevropskem času). 


Predpisanega obrazca za prijavo ni. Prijava naj bo izpolnjena v angleškem jeziku in mora vsebovati:

- kontaktne podatke (ime in priimek, naslov, elektronska pošta in telefonska številka, datum rojstva, status (npr. študent, samozaposlen v kulturi, zaposlen, brezposeln);

- produkcijski načrt za čas trajanja rezidence v Pragi; 

- opis kandidatovih posebnih interesov na področju vizualne umetnosti in načrtovanega ustvarjalnega in raziskovalnega fokusa med rezidenco v Pragi (največ 500 besed);

- biografija (največ 500 besed);

- portfolio. 


Izbor rezidenta je dvostopenjski: Mednarodni grafični likovni center izbere največ 3 kandidate in jih v končni izbor predlaga MeetFactory. Kuratorji, vodje rezidenčnega programa in producenti v MeetFactory izberejo rezidenta ali rezidentko. Izbrani prijavitelj ali prijaviteljica bo obveščen do konca junija 2023. 


DODATNE INFORMACIJE

Dušan Dovč: dusan.dovc@mglc-lj.si, telefon: 01 23 55 386 (ponedeljek–petek, od 10.00 do 13. ure). 

Javni razpis za rezidenco v Mednarodnem centru za sodobno umetnost MeetFactory
Foto: Lina Rica. Arhiv MGLC.

Novice

MGLC